• Català
  • Español
  • English
  • Deutsch
  • 5-entrada_murada

    Entrada de la murada

    Dins el tram de murada de s’Illot que es conserva destaca la porta d’entrada que dona accés al poblat. L’obertura estava formada per dos grans brancals i una llinda o llosa horitzontal (que no s’ha conservat) i que donarien un aire monumental al portal. L’any 2016 es va despedregar i rehabilitar l’accés d’entrada. La intervenció va permetre documentar com, en els trams de murada als costats de l’entrada, la murada adoptava un forma cònica inversa (forma en pota d’elefant) que estreny l’accés al poblat des de dedins cap a fora. Segurament, aquesta solució poliorcètica correspongui a una voluntat defensiva per a dificultar (o controlar) l’accés al poblat. Aquesta interpretació es recolzada per l’espai quadrangular que s’estén a continuació del llindar, així com pel petit espai de garita que, conjuntament, haurien funcionat com a estructures per a la contenció i control de mercaderies i persones.