• Català
  • Español
  • English
  • Deutsch
  • 1-esca2

    Excavacions dels anys 1960 i 1970

    Les primeres intervencions arqueològiques al poblat de s’Illot es dugueren a terme durant els anys 60 i 70 per la Universitat de Marburg (Alemanya). Aquestes es centraren en el turriforme i en les habitacions del seu voltant, i tingueren un gran impacte científic i social; i és que per primera vegada en l’arqueologia de les Illes Balears es va estudiar un poblat prehistòric de grans dimensions mitjançant metodologia científica i des d’un punt de vista multidisciplinari.