• Català
  • Español
  • English
  • Deutsch
  • 8-santuari_1

    Santuari 1

    El santuari 1 (SN1) es va excavar entre els anys 2014 i 2015. Tot i que estava parcialment espoliat, es van poder documentar zones in situ que permeteren documentar les pràctiques socials que es desenvoluparen dins l’espai. El material arqueològic enregistrat consistí sobretot de restes ceràmiques de tradició indígena (talaiòtica) i de fauna cremada (entre les que destaquen un fragment de crani de balena), a més d’alguns elements lítics. Aquesta cultura material juntament amb una bateria de datacions de C14 confirmen que el santuari ja estaria en ús abans del VI aC, i que la seva construcció podria situar-se fins i tot en el segle IX aC. Això situa al SN1 com al santuari amb forma de ferradura més antic de Mallorca i obliga a la necessària revisió dels paràmetres cronològics utilitzats per a aquests tipus de construccions.