• Català
  • Español
  • English
  • Deutsch
  • 3-a-sector_turriforme

    Sector del turriforme

    Envoltant el turriforme, s’hi adossen nombroses estructures de diferent planta. Aquestes s’han interpretat com a àmbits domèstics on viuria part de la comunitat del poblat. Algunes d’aquestes estructures varen ser parcialment excavades durant les dècades dels 60 i 70, i recentment s’hi ha tornat a intervenir despedregant-les i consolidant-les per tal de recuperar i entendre l’organització del poblat (campanyes 2016-2020). Aquests edificis semblen, en la seva majoria, construïts durant l’edat del ferro (850-123 aC), però hi ha indicis de que haurien estat reocupades i modificades en fases posteriors, com ara durant l’antiguitat tardana i l’edat mitjana. Per tant, la cronologia i funcionalitat de cadascuna d’elles encara està per esbrinar.